Sense categoria

LLEI DE BENESTAR ANIMAL

El passat dia 29 de setembre va entrar en vigor la Llei del Benestar Animal. Queden per concretar alguns punts com l’assegurança de responsabilitat per danys a tercers o el curs de formació que n’han de fer els propietaris d’animals de companyia ja que encara no s'ha aprovat el reglament que ha de regular l'assegurança i el curs de tinença de gossos. Així, la llei s'implementarà, en un inici,...

amiant - asbestos

OBJECTIU: CATALUNYA LLIURE D’AMIANT EL 2032

Es coneix amb el terme d’amiant a una família de minerals metamòrfics i fibrosos constituïda principalment per silicats complexos de ferro, alumini i magnesi.Aquest producte mineral ha estat àmpliament utilitzat en la indústria, en la construcció i en molts productes de consum per les seves propietats aïllants, de durabilitat i resistència als productes químics i a la calor; i al seu baix cost....

NO ALIMENTIS AL MONSTRE. El problema de les tovalloletes humides.

Les canonades, tan com les de sanejament municipals com les de les comunitats fa temps que pateixen un greu problema; els embussaments. Els danys poden doncs produir-se en diferents punts de la xarxa de sanejament; si embussen les arquetes de les cases unifamiliars o blocs de pisos, les aigües residuals inunden garatges i pisos o locals situats a la planta baixa. Ja a la xarxa pública, obturen pous...

ES LIMITARÀ EL PREU DEL GAS PER A LES CALDERES COMUNITÀRIES

Una de les mesures del pla de contingència aprovat pel govern central aquest octubre de 2022, és la limitació del preu del gas per a les calderes de les comunitats de propietaris. Un topall que afecta desenes de milers de famílies a Catalunya, que fins ara han pagat el triple que un usuari amb caldera individual, ja que no es poden acollir a la tarifa regulada per a ús domèstic vigent des de fa un...

COM IMPUGNAR EL VALOR DE REFERÈNCIA QUE AFECTA L’ITP?

Si tens previst comprar un immoble hauràs de liquidar l'impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Des del passat gener 2022, moltes finques disposen d’un valor de referència cadastral determinat, que en ocasions és més alt que el preu real de la transmissió. En aquests casos, s’ha de liquidar per aquest valor, però pot demanar la rectificació de l’autoliquidació i...

Compare listings

Compare
× Com et puc ajudar?