COM IMPUGNAR EL VALOR DE REFERÈNCIA QUE AFECTA L’ITP?

Si tens previst comprar un immoble hauràs de liquidar l'impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Des del passat gener 2022, moltes finques disposen d’un valor de referència cadastral determinat, que en ocasions és més alt que el preu real de la transmissió. En aquests casos, s’ha de liquidar per aquest valor, però pot demanar la rectificació de l’autoliquidació i...

AJUDES NEXT GENERATION A LA REHABILITACIÓ / RENOVACIÓ DELS EDIFICIS

El Next Generation és el fons massiu de recuperació de la Unió Europea de 750 mil milions €, per donar suport als Estats membres de la Unió colpejats per la pandèmia de la COVID-19. Una part d’ells estan destinats a activar el sector de la rehabilitació per tal d’aconseguir una renovació sostenible del parc edificat. L’administració considera que és essencial el paper dels...

Compare listings

Compare