AJUDES NEXT GENERATION A LA REHABILITACIÓ / RENOVACIÓ DELS EDIFICIS

  • 2 anys ago
  • 1

El Next Generation és el fons massiu de recuperació de la Unió Europea de 750 mil milions €, per donar suport als Estats membres de la Unió colpejats per la pandèmia de la COVID-19. Una part d’ells estan destinats a activar el sector de la rehabilitació per tal d’aconseguir una renovació sostenible del parc edificat.

L’administració considera que és essencial el paper dels Administradors de Finques per impulsar, de forma conjunta, la rehabilitació energètica dels edificis. L’estat espanyol ha regulat les ajudes directes als edificis residencials mitjançant el programa tres i cinc en el RD 853/2021 estant previst es porti a terme la rehabilitació de 65.000 habitatges a partir de la presentació de les bases aquest mes de febrer,

Es podran beneficiar d’aquestes ajudes els edificis que dins de la rehabilitació o renovació a realitzar assoleixin reduir com a mínim un 30% el consum d’energia i emissions, subvencionant des d’un 40% fins a un 80% el cost total de l’obra realitzada. Si a banda d’aquestes actuacions d’eficiència energètica s’aprofita per rehabilitar altres elements de l’edifici, aquests també es veuran inclosos en les ajudes, sempre que s’assoleixi l’objectiu mínim indicat. També es contempla que els propietaris puguin desgravar-se paral·lelament aquestes despeses en la renda. En cas de propietaris en situació de vulnerabilitat es pot sol·licitar fins el 100% de la subvenció.

Per posar un exemple, un edifici d’una vintena d’habitatges on en l’etiqueta de qualificació energètica tingui els indicadors més baixos, emet aproximadament en un any l’equivalent en CO2 a més de 50 vehicles circulant 10.000 quilòmetres l’any i el consum energètic de les llars es dispara tenint un cost d’uns 30.000.-€ anuals (si tenen calefacció i escalfen l’aigua amb gas) o de 77.000.-€ anuals (si totes les instal·lacions són elèctriques).

Així és una gran oportunitat per les comunitats que vulguin ser menys contaminats i que a la vegada tinguin pensat actuar per rehabilitar elements o que hagin de passar la ITE amb deficiències. Aquestes actuacions hauran d’estar executades i justificades abans del 30 de juny de 2026.

Fons Next Generation – nota de premsa Gencat

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/417966/drets-socials-collegis-professionals-signen-conveni-impulsar-rehabilitacio-fons-next-generation

Oficina tècnica de rehabilitació – nota premsa Col·legi Administradors

Decret per facilitar els acords per la instal·lació de sistemes d’eficiència energètica

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/417770/parlament-convalida-decret-llei-que-facilita-acords-veins-installar-sistemes-deficiencia-energetica

Compare listings

Compare
× Com et puc ajudar?