COM IMPUGNAR EL VALOR DE REFERÈNCIA QUE AFECTA L’ITP?

  • 2 anys ago
  • 1

Si tens previst comprar un immoble hauràs de liquidar l’impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. Des del passat gener 2022, moltes finques disposen d’un valor de referència cadastral determinat, que en ocasions és més alt que el preu real de la transmissió. En aquests casos, s’ha de liquidar per aquest valor, però pot demanar la rectificació de l’autoliquidació i la devolució d’ingressos indeguts a l’Agència Tributària de Catalunya.
Enguany el preu de venda dels pisos de segona mà es troba amb un canvi a l’hora de la tributació. Fins ara es liquidaven els impostos en funció del preu de venda a l’escriptura, essent un 10% en concepte de l’impost de transmissions patrimonials, però des de l’u de gener de 2022, el ministre d’hisenda ha fixat un valor de zona que determina pel que s’ha de tributar, aquesta dada es pot consultar a la pàgina del cadastre i es basa en les escriptures de compravenda de l’any anterior a cada.
Aquest valor tot sovint no concorda i és més alt que el preu de venda i obliga a tributar més. Sempre és pot adquirir el pis per sota d’aquest preu mitjà, però a hisenda no li és rellevant per que ingressa els impostos que desitja.
En cas de que el comprador no està d’acord en el valor marcat i que està per sobre del que val i per tant que li surt a pagar més del que considera just, s’haurà de pagar primer pel que marca l’impost i en tot cas interposar una reclamació a posteriori aportant proves que pugui demostrar que l’immoble té un preu inferior. El cadastre analitzarà el cas segons les proves aportades i determinarà si ens devoluciona el que hem pagat de més.
Contacta amb nosaltres i t’ajudarem a realitzar la reclamació formal.

Compare listings

Compare
× Com et puc ajudar?